otroci

S športom privzgajamo delovne navade, samospoštovanje, red, disciplino, vztrajnost, odgovornost, občutek za skupinsko delo, spoštovanje do sebe in drugih in premagovanje individualnih slabosti. Vse to so vrednote, ki jih v današnjem pretirano materialnem in prehitrem življenjskem ritmu vse bolj pozabljamo, šport pa jo še vedno goji in neguje.

Športna dejavnost v mladosti je dobra šola za 'zrelo' življenje. Poleg učenja v klopeh potrebuje otrok gibanje in igro, da sprošča svojo neizmerno energijo. Gibalna igra kot sredstvo za seznanjanje s tekom v zgodnjem otroškem obdobju nevsiljivo, prijetno in domiselno vpeljuje otroka v šport.

Dobra podlaga v prvih letih

Aktivnost otroka v prvih letih življenja je podlaga za kasnejše gibalne dejavnosti, hkrati pa vpliva na razvoj njegovih spoznavnih procesov, na socialni in emocionalni razvoj. V tem obdobju moramo poskrbeti za optimalen razvoj gibalnih sposobnosti z ustrezno izbranimi vsebinami, oblikami in metodami dela, ki so primerne za otroka.

Otrok spoznava in doživlja svet okoli sebe na različne načine. Nenadomestljiv vir izkušenj za njegov normalni razvoj in oblikovanje zrele osebnosti je prav gibalna dejavnost. Odsotnost gibalne dejavnosti pri vzgoji odraščajoče mladine je nemogoče nadomestiti v poznejših letih, saj je vpliv gibalno-športnih spodbud z napredovanjem otrokove rasti in zorenja vse manjši.

Opredelitev teka:

Tek spada v skupino monostrukturnih športov, za katere je značilna struktura cikličnega gibanja, pri čemer je osnovni cilj premagovanje prostora z lastnim telesom.

Tek je osnova cele vrste športov in ga pri vseh teh športi tudi razvijamo (nogomet, rokomet, košarka . . ) Tek spada med naravne oblike gibanja. To so najstarejša gibanja, ki jih je človek razvil v svoji filogenezi in na podlagi katerih so se izoblikovala zahtevnejša, sestavljena gibanja.

Hojo in tek je človek uporabljal za različne namene. V dolgem obdobju mu je tek služil kot sredstvo zagotavljanja osnovne eksistence, da je preživel in ohranil vrsto. Danes postaja za sodobnega človeka tek spet čedalje pomembnejši.

Tako kot na eni strani raste tehnizacija življenja – sedeč in fizično lagoden način življenja, ki vedno bolj zmanjšuje potrebo po gibalni dejavnosti – na drugi strani narašča potreba in zanimanje za različne športne dejavnosti – tudi teka, kot kompenzacije enostranskih psiho-socialnih obremenitev sodobnega človeka.

Že zelo majhni otroci obvladajo in uporabljajo hojo in tek pri igri in spontani vadbi. Tek je oblika rekreacije, ki jo lahko prakticira vsaka družina.

Kako navdušiti otroka, da bo z veseljem tekel?

Možnosti je veliko, najlažje pa bomo otroka motivirali, če bo tek organiziran v obliki tekmovanja ali skozi igro. Začnimo na družinskem izletu ali pikniku. Priredimo preproste štafetne igre z uporabo rekvizitov; prenašajmo balone, žoge, lončke z vodo, tecimo med količki, vejicami, ki jih položimo na tla, lovimo se med drevesi. Otroku na njemu primeren način razložimo, da je tek zelo zdrav, saj nam pomaga ohraniti zdravje našega srca, ožilja in dihalnega aparata.

Vedno poskrbite, da je otroku tek v zabavo, saj boste tako vzgojili mladega človeka, ki uživa v teku. Otroci do vstopa v šolo večinoma radi tečejo, pozneje pa jim moramo veselje do teka privzgojiti, predvsem s svojim zgledom. Oblecite trenirko, tekaške copate in se napotite v naravo. Ob koncu tedna skupaj obiščite kakšnega od rekreativnih tekov in preživite dan z otroki v športnem duhu.

Preživeli boste lep izlet, spoznali nove kraje in skupaj z otroki uživali v teku v naravi. Vedite, da otrok prevzema navade, stališča in vrednote staršev, zato je ukvarjanje s športom znotraj družine zelo pomembno za otrokovo nadaljnjo športno dejavnost in sprejemanje športa kot vrednote.

Ko preživljate počitnice na morju, se z otroki odpravite na jutranji tek ob morju. Otroci uživajo, ko bosi tečejo po morju, premagujejo odpor vode in škropijo vodo okoli sebe. Ne pozabite, da je zdravje vrednota, ki jo najbolj cenimo takrat, ko jo izgubimo. Zato poskrbite za svoje zdravje dovolj zgodaj, predvsem pa svojim otrokom privzgojite odgovornost v skrbi za lastno zdravje.

Otroka lahko tudi spodbudimo, da se udeležijo teka v okviru interesnih dejavnosti v šoli ali jih vpišemo v atletsko šolo. Zasnova vadbenega procesa mora biti pestra in zanimiva z vidika izbire vsebin in sredstev, saj bodo otroci le tako pokazali interes in čustveno zanimanje za tek. Otroci morajo dobiti občutek, da se nekaj dogaja, saj se enoličnosti zelo hitro naveličajo!

Spoznali bodo različne tekaške oblike, od šprinta do vzdržljivostnega teka, teka čez ovire, štafetni tek. Otroci se bodo najlažje navdušili za tek skozi različna sredstva, s pomočjo katerih se igraje in sproščeno razvijajo njihove motorične sposobnosti (moč, hitrost, koordinacija, vzdržljivost). To predstavlja dobro osnovo za njihov telesni razvoj ter poznejše učenje in delo.

Razvojna leta pred puberteto pomenijo v smislu prilagodljivosti sposobnosti otrok bogato obdobje, v katerem je organizem zelo dovzeten, lahko rečemo plastičen, za sprejemanje različnih dražljajev. Zlasti živčevje, zaradi velike propustnosti živčnih sinaps, funkcionalno in anatomsko še ne povsem formiranega živčno-mišičnega sistema.

Aerobne obremenitve, ki temeljijo na funkciji srčno-žilnega in dihalnega sistema, imajo velik pomen in primernost za razvoj funkcionalnih sistemov v smislu pozitivnih sprememb, ki se kažejo v razvoju telesa, večji prilagodljivosti na obremenitve in večji sposobnosti premagovanja naporov.

Zamujeno je težko nadoknaditi

Kar je zamujenega pri razvojni, pozneje v motoriki ni mogoče ustrezno nadomestiti. Zelo primerno sredstvo so t. i. elementarne igre in štafete, ki vključujejo elementarne oblike človekovega gibanja (hoja, tek, lazenje, skoki) in jih obvladajo prav vsi otroci, saj imajo programe za njihovo izvajanje genetsko prirojene. Pri teh igrah imamo možnost prilagajanja pravil trenutni situaciji in potrebam.

Vpliv se kaže tudi na moralno-osebnostni značaj, saj se otrok v igri izraža in pokaže pravi jaz. Vsebina vadbe teka mora biti raznovrstna in pestra s kombinacijo sredstev tekaških in netekaških vsebin, s kombiniranjem ustreznih metod in oblik dela (igra, tekmovanje, učenje), s sproščenostjo in natančno organiziranostjo vadbe, z izobraževanjem in ozaveščanjem mladih ljudi o pomenu teka. Pomembna je nenehna skrb pedagoga, vaditelja, trenerja ali starša, da je tekaška vadba zanimivejša. Le to je osnovni pogoj za uspešnost procesa.

Primeri, kako lahko naredimo vadbo teka bolj pestro:

Štafetni teki so edina kolektivna disciplina znotraj atletike. Zaradi izjemno 'močnega' emocionalnega naboja, prisotnega tekmovalnega duha in kolektivnosti ter številnih učinkov na razvoj motoričnih sposobnosti so štafete nepogrešljiv del športne vzgoje otrok in mladine.

Za otroke od 6. do 12. leta so zlasti primerne elementarne štafete, kjer je osnovna gibalna aktivnost tek. Ustrezne štafete zagotavljajo igrivost in radostno doživljanje otrok, prav tako se ustvarjajo medsebojni odnosi, saj morajo otroci za dosego cilja svoja nagnjenja in osebne interese podrediti skupini.

S tem, ko se otrok podredi skupnim interesom, sebe izenači z drugimi ter se ne vedoč osvobaja sebičnosti in individualizma. Izražen je tudi element tekmovanja posameznika v skupini. Prav tako omogočajo enakopravno vključevanje vseh članov skupine, ne glede na znanje in sposobnosti. Glede na razvojno stopnjo otrok kot štafetne rekvizite lahko uporabljamo: štafetne palice, kije, žoge, obroče, balone …

Primeri elementarnih štafet:

 • prenašanje predmetov v dva kroga,
 • štafeta tri štafetne palice,
 • štafetno lovljeneje,
 • štafeta v krogu,
 • štafetni tek z obratom okoli stojala,
 • bumerang štafeta . .

Priredimo štafetne igre, kjer je poudarek na:

 • razvoju hitrosti: pisanje številk, tek do črt, prenašanje kijev
 • na razvoju moči: skoki z žogo, tekma samokolnic, prenašanje neveste . .
 • na razvoju koordinacije: tek čez obroče, skozi okvirje . .

Tek vadimo z igro različnih lovljenj, kjer se otroci v igro zelo vživijo in pozabijo, koliko pretečejo. Tečemo po različnih površinah, sami, v paru, v koloni, ob glasbeni spremljavi, z različnimi vmesnimi nalogami (npr. med gibanjem posnemajo živali, prevozna sredstva... )

V obliki različnih poligonov, kjer otrok išče lastne poti pri reševanju gibalnih problemov. Tako razvija svojo ustvarjalnost.

Tek lahko vadimo v obliki orientacijskih tekov. Pri tej panogi posamezniki ali manjše skupine otrok tečejo po smernem kotu ali azimutu (smerni, kot je desni odklon od smeri sever, jug) določeno razdaljo od ene kontrolne točke do druge.

Učenje teka, kjer izpopolnjujejo pravilno in racionalno tehniko teka.

Učenje nizkega in visokega štarta ter teka skozi cilj.

Štarti iz različnih položajev: iz čepa, polčepa, položaja sklece, padajoči štart, leža na trebuhu, hrbtu . . Vadimo tek čez ovire. Pomembno je, otroci ovir ne preskočijo, ampak pretečejo. Pri postopku učenja teka z ovirami moramo upoštevati pedagoški princip – približati se sposobnostim otrok. To pomeni, da moramo:

 • Prilagoditi višino ovir; začnemo s tekom prek na tla položenih palic, šele nato uporabljamo metodične ovire. Te so za učenje teka čez ovire najprimernejše, ker so lahke, narejene iz primernega materiala (plastike), višino pa lahko poljubno spreminjamo. Tako preprečimo strah in morebitne poškodbe pri učenju teka čez ovire. Kot nadomestilo lahko uporabimo tudi okvirje švedskih skrinj, žoge, gumijaste vrvice.
 • Prilagodimo razdalje med ovirami.
 • Prilagodimo razdaljo od štarta do prve ovire.

OTROCI se bodo navdušili za tek in ga sprejeli kot način življenja iz več razlogov.

Motiviranost, pozitiven vpliv okolice, vrednostni sistem, morfološki status. Pomembno je, da določimo optimalen napor teka glede na starost in sposobnosti otrok, saj če bo ta zanje prevelik, bo zanje to negativna izkušnja in bodo tek za vedno zasovražili. Vsebine, metode in oblike tekaške vadbe morajo biti prilagojene spoznanjem o fizioloških, nevroloških, anatomskih in drugih značilnostih otrok.

Tekmovalnost otrok naj bi bila usmerjena k vrednostnim obeleženjem, kjer zmaga pomeni predvsem zmago nad samim seboj.

Ob teku človek občuti življenjsko moč, voljo do življenja, doživlja lastno energijo, vitalnost in moč kot odsev popolnega – celostnega delovanja organizma. Poskušajmo to spoznanje vsaditi v zavest že mladim ljudem.

Jasna Zagrajšek

Sorodni članki

Naravne oblike gibanja

Zdi se mi, da smo čedalje manj v stiku z naravo in naravnim. Razlogi za to so različni in takšno početje nam prinaša različne negativne posledice - prekomerno utrujenost, bolezni ...

Psihologija za tekače: Zakaj ravno tek?

Tek naj bo v prvi vrsti sprostitev in način, kako se čim bolj preprosto izogniti stresu, nezdravemu načinu življenja, psihosomatskim obolenjem in drugim tegobam sodobnega načina...

W položaj: Če vidite otroka sedeti tako, ga takoj popravite!

Zakaj bi morali otroku nujno popravljati položaj nog, če vidite, da sedi v W položaju?

Izbor uredništva

Kako se V RESNICI znebimo maščob na notranji strani stegen?

Trenerka za ženske Nuša Gnezda odgovarja, kako se znebiti maščobnih oblog na notranji strani stegen, ki motijo...

Več...

FOTO: To je Slovenija

Fotograf Aleš Krivec zna v svoj objektiv ujeti najlepše koščke naše dežele, ki te navdajo s hvaležnostjo, da živimo v...

Več...

3 triki za hujšanje, ki jih zagotovo ne poznate!

Trije odlični nasveti športnega in osebnega trenerja, ki igrajo pomembno vlogo pri hujšanju in vzdrževanju teže, pa...

Več...

Najbolj brane vsebine

Ko moški potisne zaljubljeno žensko proč od sebe

Čudna so pota ljubezni. Vedno znova se učim, kako nepredvidljivo ljudje reagiramo, ko pride do naših notranjih bolečin, bojev, dilem, ljubezenskih izzivov in iskanja pravega partnerja.
Več...

Odlične ideje za pripravo kakovostnega zajtrka na hitro

Zajtrk naj bo najpomembnejši obrok v dnevu. Energijo, ki jo zaužijemo z njim, bomo potrebovali in porabili čez dan. Prav tako brez jutranjega obroka možgani niso sposobni koncentracije in poglobljenega razmišljanja. To velja za vas in vaše najmlajše.
Več...

Tehnika teka: Osnovi napotki za dobro tekaško držo in sproščen tekaški korak

Teči zna vsak, se je nekoč govorilo, govori se še dandanes, teči zna vsak! Seveda teči zna vsak, potrjujem! Vendar pravilno tehniko poznajo samo 'učeni' tekači in takšni nimajo težav s poškodbami in pretreniranostjo, takšni tekači 'letijo' in imajo lepo medmišično koordinacijo, videti so lahkotni, kot da je tek najbolj enostavna stvar.
Več...

Naravne snovi, ki so odlične v boju proti celulitu

Prvo in najbolj zlato pravilo v boju proti nastanku celulita je redno gibanje, zdrav način življenja in prehranjevanja ter zadostna količina popite vode. Seveda pa so tu tudi naravni pomočniki, ki pomagajo in omilijo videz pomarančne kože.
Več...

Juliana Buhring: Njena dolga pot nazaj na svet

Odraščala je v okrutni sekti. Pri 23 letih je Juliani Buhring (danes 35) uspelo pobegniti. Toda šele kot ekstremni športni kolesarki ji je uspelo pobegniti pred čustvenimi mukami.
Več...

Na spletnih straneh Adria Media Ljubljana uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez njih ne bi mogli nuditi.

Z nadaljnjo uporabo spletnih mest soglašate z uporabo piškotkov.
Če piškotkov ne želite, jih lahko onemogočite v nastavitvah

zapri